USG

USG:

  • Jamy brzusznej
  • Tętnic szyjnych
  • Tętnic kończyn górnych 
  • Tętnic kończyn górnych,
  • Tętnic nerkowych
  • Tarczycy
  • Stawów
  • Sutków.