Dr Łukasz Jaworski

Edukacja - Historia zawodowa - Osiągnięcia

Jestem absolwentem kierunku lekarskiego w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończyłem w 2009 r. W trakcie trwania studiów rozpoczęła się moja fascynacja zabiegową stroną medycyny, szczególnie ortopedią.

Staż podyplomowy odbyłem w X Wojskowym Szpitalu w Bydgoszczy, gdzie rozwijałem swoje zainteresowanie ortopedią.

W 2011 r. rozpocząłem specjalizację z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu. Tytuł specjalisty uzyskałem w 2017 r.

W pracy interesuję się przede wszystkim schorzeniami stawu kolanowego, barkowego oraz chorobami przodostopia. Zajmuję się również wykorzystaniem medycyny regeneracyjnej (osocze bogatopłytkowe oraz komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej) w chorobach narządu ruchu.